گروه محصولات

عنوان مقاله: رویکردی بهتر برای جلوگیری از سوءرفتار و بدرفتاری

گزیده مدیریت 230

By wieke Scholten/ Femke de Vries/ Tijs Besieux

نوشته: ویک شولتن، فمکه دو وریس و تیز بزیو

ترجمه: دکتر سیدرضا نوری

با وجود اصلاحات چشمگیر مقرراتی پس از بحران مالی سال 2008، شرکت‌های مالی هنوز از کلاهبرداری و سایر اشکال سوء‌رفتار اخلاقی رنج ‌می‌برند. در نتیجه، آن‌ها در مجموع بیش از چهارصدمیلیارد دلار جریمه در دوازده سال گذشته پرداخت کرده‌اند. مطالعه سال 2019 مدرسه کسب‌و‌کار‌ هاروارد نشان داد در میان نمونه‌ای از شرکت‌های فهرست فورچون‌پانصد به‌طور متوسط در هر هفته بیش از دو مورد از سوء‌رفتارهای اثبات‌شده داخلی رخ ‌می‌دهد. به‌طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که رویکرد سنتی به مقررات مالی (تحمیل قواعد رسمی ‌و سرمایه‌گذاری در یک کارکرد (واحد) انطباق قوی برای اطمینان از پیروی موسسات، مدیران و کارکنان از این قواعد) نمی‌تواند از شرکت‌ها در برابر ریسک‌پذیری بیش از حد و سوء‌رفتار مالی محافظت کند.

نویسندگان مقاله از تجربیات خود در دادن مشاوره به برخی از بزرگ‌ترین موسسات مالی اروپا برای ارائه یک رویکرد جایگزین برای انطباق مبتنی بر اصول و اکتشافات روانشناسی رفتاری استفاده ‌می‌کنند. این رویکرد شامل درک محرک‌های زمینه‌ای رفتارهای انسانی و ایجاد تغییرات کوچک یا «تلنگر‌هایی» برای حذف سوء‌‌رفتار در سرچشمه آن است.

انصراف از نظر