گروه محصولات

عنوان مقاله: نگاه ویژه به سازمان باسواد دیجیتال: مزیت دیجیتال بزرگ بعدی

گزیده مدیریت 230

 By Vijay Govindarajan/N. Venkat Venkatraman

نوشته: ویجی گوویندارجان و ونکات ونکاترامان

ترجمه: سارا مرآتی

همه ما تابلوهای سردر مک‌دونالد را دیده‌ایم که می‌گویند «به بیش از فلان میلیارد نفر خدمت کرده‌ایم» و شاهد افزایش این عدد در طول سالیان بوده‌ایم. اما ردیابی تعداد همبرگرهایی که در هر روز، ماه یا سال فروخته می‌شوند، یادگاری از گذشته است. امروزه می‌پرسیم: آیا می‌دانیم هر مصرف‌کننده از کجا همبرگرهای خود را می‌خرد؟ در چه زمانی می‌خرد ؟ با آن چه می‌نوشد؟ قبل یا بعد از خرید همبرگر چه می‌کند؟ چگونه می‌توانیم ‌بیش‌تر نیازهای او را برآورده کنیم تا او همیشه برگردد؟ داده‌گراف‌ها این اطلاعات را بازنمایی کرده و به تغییر شکل رقابت در هر بخش کمک می‌کنند. رهبران باید برای ارتقای معماری داده‌های خود سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند دیدی هم‌زمان و جامع از نحوه تعامل مصرف‌کنندگان با محصولات و خدمات خود داشته باشند و راه‌های منحصربه‌فردی برای حل مشکلات مشتری ایجاد کنند.

انصراف از نظر
نظرات
20/05/1402 07:14 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456 expr 897041777 + 967039089

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456|expr 927803762 + 903931805

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
${@var_dump(md5(701658270))};

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456$(expr 820695529 + 842735505)

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
/*1*/{{864562559+960695505}}

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
'-var_dump(md5(275278503))-'

123456

20/05/1402 07:22 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456&set /A 930013096+871614470

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
${867307731+919245932}

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
expr 896909527 + 808233081

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
${(844501180+856724505)?c}

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and+1=1

20/05/1402 07:23 ق.ظ
#set($c=925044577+904457565)${c}$c

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

${904183846+835036784}

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456/**/and+3=7

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
<%- 985217721+816441612 %>

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and'g'='g

20/05/1402 07:23 ق.ظ
${877043927+926432998}

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456'and'x'='g

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

${@var_dump(md5(104553350))};

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456"and"a"="a

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

'-var_dump(md5(258388769))-'

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456"and"i"="v

20/05/1402 07:23 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

(select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456
expr 985242898 + 875714119

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456|expr 968176895 + 878148775

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

/*1*/{{873271254+999382484}}

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

${975779607+971698683}

20/05/1402 07:24 ق.ظ
123456

123456$(expr 945873703 + 856284421)

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

${(920791200+937204436)?c}

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456&set /A 948709245+904305203

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

#set($c=973811429+937575210)${c}$c

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1986962121)))and'

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

expr 913717612 + 985130994

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

<%- 876374461+901584860 %>

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1034244463)))and"

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1904929643)))

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1446671764)as/**/int))>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456/**/and/**/cast(md5('1425680042')as/**/int)>0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and+2=2

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1679523624')))

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456/**/and+0=7

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1476558329')))>'0

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:25 ق.ظ
123456'and'q'='q

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456鎈'"\(

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and'n'='g

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456'"\(

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and"f"="f

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1573844035)))and'

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and"u"="s

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1448989043)))and"

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1655453723)))

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
(select*from(select+sleep(9)union/**/select+1)a)

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1487682229)as/**/int))>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)='

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1429354086')as/**/int)>0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1961697036')))

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(9))a/**/union/**/select+1)="

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1023683704')))>'0

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

123456

20/05/1402 07:26 ق.ظ
123456鎈'"\(

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(9))>0/**/

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'"\(

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(9))::text>'0

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9'/**/

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:9

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)

123456

20/05/1402 07:27 ق.ظ
123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',9)

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d

123456

20/05/1402 07:28 ق.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',9)='e

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:29 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:30 ق.ظ
123456

123456

20/05/1402 07:31 ق.ظ
123456

123456