مدیریت بحران

کد شناسه :500517

تغییرات ناگهانی در بازار شاید بحران‌هایی باشند که بزرگ‌ترین فرصت‌ها را در خود نهفته دارند، تنها زمانی این فرصت‌ها را می‌شناسید که پیشاپیش آمادگی لازم را ایجاد کرده باشید.

معرفی کتاب: 
 

بحران حادثه‌ای است که می‌تواند کل یک سازمان را تحت تاثیر قرار داده و یا آن را نابود کند. بحران‌ها، فراز و فرود یا رونق و رکود معمولی در کسب‌وکار نیستند بلکه، آن‌ها با حوادث دردآوری درهم پیچیده‌اند که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، نابودی سازمان را در پی خواهند داشت.

این کتاب درباره چهار نوع بحران و چگونگی رویارویی با هر یک از بحران‌ها مطالب ارزشمند و نمونه‌های بارزی ارایه می‌کند و با تجزیه و تحلیل هر یک از بحران‌ها، مناسب‌ترین و موثرترین شیوه‌های مدیریت بحران را پیشنهاد می‌کند.

به اعتقاد نویسنده، مدیران می‌توانند با ممیزی بحران، پیش از وقوع آن، آمادگی لازم را برای مقابله با هر بحرانی پیدا کرده، زیان‌های ناشی از آن را به حداقل رسانده و حتا در برخی موارد، فرصت‌های تازه‌ای از دل بحران به‌دست آورند.

بحران‌ها از پتانسیل لازم برای اثرگذاری بر شهرت، عملکرد مالی، کارکنان و توانمندی شرکت در انجام کسب‌وکار برخوردارند. اگر چه راه حل ساده‌ای برای حذف بحران وجود ندارد، لیکن مدیران می‌توانند با پیروی از اصول شش‌گانه مدیریت بحران که در کتاب به آن‌ها اشاره شده، با موفقیت از پس بحران‌ها برآیند.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر