روح تشنه

کد شناسه :500030
در دست چاپ

به جای شغل، در پی مشتری باشید. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد، از بیکاری نجات یافته است.

معرفی کتاب:

چارلز هَندی، اندیشمند پرآوازه مدیریت، در این کتاب به زیبایی به تحلیل تقابل دو مکتب کاپیتالیسم و سوسیالیسم پرداخته و با نقد هر دو نظریه، راه حل سومی را ارائه می‌دهد که می‌تواند روح تشنه آدمی را سیراب کند.

در مکتب کاپیتالیسم، انسان فردگرا با تلاش خستگی ناپذیر در بازاری مبتنی بر قانون عرضه و تقاضا، سعی در به حداکثر رساندن منافع مادی خود دارد و این مکتب بر این باور است که حاصل این تلاشها پیشرفت اقتصادی، رفاه و در نهایت خوشبختی جامعه است. از طرف دیگر مکتب سوسیالیسم، انسان را موجودی اجتماعی و جمعگرا می‌بیند که باید پیش از آنکه به فکر حداکثر رساندن منافع شخصی خود باشد، به رفاه جامعه‌اش بیندیشد. لذا این مکتب باور دارد که نهتنها با به حداکثر رساندن ثروت، بلکه با توزیع عادلانهی دستاوردهاست که جامعه به خوشبختی دست خواهد یافت.

پیام کتاب برای مدیران این است که باید با جدیت به تولید ثروت پرداخت. ولی از طرف دیگر باید با توجه به معنویات، به توزیع عادلانه آن نیز کمک کرد.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر