چگونه می‌توان مدیرعامل شد؟

کد شناسه :500383

خانواده خود را به عنوان مشتری درجه یک خود در نظر بگیرید.
معرفی کتاب:
این کتاب ویژه افراد بلندپرواز و تعالی طلب است. بلندپروازی یعنی خودتان را بهتر کنید، یاری رسان باشید، تمایز ایجاد کنید، به صورت حرفه ای رشد کنید، موفق تر باشید، یا مدیر ارشد اجرایی یک سازمان باشید.
مدیر ارشد اجرایی، فردی است که مسئولیت استراتژیک برای آینده و سرنوشت یک شرکت را بر عهده دارد. او ممکن است عناوین شغلی گوناگونی داشته باشد مانند: خانم مدیرعامل، آقای مدیرکل، ژنرالی در ارتش، فرمانده کل، رییس بیمارستان، رییس دانشکده و ... اما فارغ از هر حرف و عنوانی، مدیر ارشد اجرایی در یک کلام یعنی در راس بودن، یعنی رییس.
اگر دوست دارید رییس شوید این کتاب به شما کمک خواهد کرد.
مسیر مدیر ارشد اجرایی از عوامل گوناگونی اثر می پذیرد. از آن جمله: عادت های کاری، شانس، وقت شناسی، رقبا، شخصیت فرد، پشتیبانان وی، استعداد، شرایط محیطی و مانند آن ها. این کتاب به شما کمک می کند که عادت های کاری خود را بهتر کنید، بر روی اتفاقات غیرمترقبه اثرگذار باشید. وقت شناسی خود را موثرتر کنید، از رقبا پیشی بگیرید و از استعداد و قابلیت خود به صورت ماهرانه تری استفاده کنید.
با آن که مطمئن ترین راه برای این که مدیر ارشد اجرایی بشوید، خرید یا ایجاد یک کسب و کار است؛ اما اگر می خواهید کار راهه شغلی خود را در یک شرکت بزرگ پایه ریزی کنید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد. حتا اگر می خواهید کسب و کار خودتان را ارایه کنید باز هم این کتاب به یاری شما خواهد آمد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر