بستنی‌ساز

کد شناسه :500491

کیفیت چیزی است که توسط مشتریان تعریف می‌شود.

معرفی کتاب:

در کتاب بستنیساز، نویسندهی توانا، سابیر چاودهاری، با کلماتی ساده موفق به خلق داستانی راجع به یک شرکت تولیدی میشود که با اعتماد به کارکنان، گوشدادن به مشتریان و تمرکز بر کیفیت، کسبوکار خود را بهبود بخشیده.  او در کتاب خود نشان می­دهد که سود و منفعت نتیجه و ماحصل یک سرویسدهی درست است.  و رفتار درست کارکنان با مشتریان نتیجه رفتار درست شما با کارکنان است.

چاودهاری در این کتاب توصیف میکند که چگونه میانگین بودن بهآسانی قابل شناسایی یا تغییر نیست، زیرا همه بر این باورند که وظایف خود را خوب یا به­قدر کافی خوب انجام میدهند. وی بر این باور است که تنها بهترین بودن کفایت نمیکند، باید برای کمال کوشید. 

 داستانی الهامبرانگیز که نهفقط برای شرکتهای بزرگ کارایی دارد، بلکه میتواند برای هر فردی که در تلاش دستیابی کامل به قابلیتهای خود است نیز مفید باشد.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر