مدیریت در ابهام

کد شناسه :500011

امروزه منظور از شعار ساختن برای ماندن، ساختن برای تغییر است.
 

معرفی کتاب:

گردش سریع اطلاعات، امکانات وسیع به وجود آمده از تکنولوژی و ارتباط گسترده عوامل اقتصادی با هم سبب گردیده است تا کلیه روابط تبیین شده نظام اقتصادی به هم ریخته و کارایی خود را از دست بدهند.

نویسنده این کتاب با گشودن دریچه‌ای به جهان آینده، در بررسی این چالش بیان می‌دارد که چگونه دستاندرکاران نظام اقتصادی می‌توانند در رویارویی با چنین شرایطی به موفقیت دست یابند.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر