گوگل چگونه کار می‌کند؟

کد شناسه :500416

رفتار با "خلاقان هوشمند" و مدیریت آنان از آنچه در گذشته آموخته ایم، بسی متفاوت است. به این دلیل ساده که نمی توانیم به کسی بگوییم چگونه بیندیشد.

معرفی کتاب:
 اریک اشمیت مدیرعامل پیشین به همراه دو مدیر ارشد دیگر گوگل نویسندگان این کتاب هستند. این مدیران بیش از یک دهه پیش، یعنی زمانی که گوگل به یک شرکت شناخته شده تبدیل شده بود، به گوگل پیوستند. اینان اقرار می‌‌کنند که پس از پیوستن به گوگل دریافتند که برای پیروزی در این شرکت باید هر آنچه که در پیش آموخته بودند را فراموش کنند و رمز و راز مدیریت کسب را دوباره از نو بیاموزند. در این کتاب این نویسندگان آموخته‌های نوی خود را برای خوانندگان بازگو می‌کنند. نویسندگان توضیح می‌دهند که چگونه فناوری، قدرت را از شرکت‌ها به مشتریان منتقل کرده است؛ و اینکه در جهان پیوسته در حال تغییر امروز، برای ماندن و پیشرفت نیاز  به تولید محصولات ممتاز و جدیدی است که آفرینش آنها تنها از عهده نیروهای ویژه ای، که نویسندگان آن ها را "خلاقان هوشمند" نامیده‌اند، برمی‌آید. در این کتاب نویسندگان ویژگی‌های "خلاقان هوشمند" را تشریح می‌کنند.
در زمانه‌ای که همه چیز با سرعتی صاعقه‌وار پیش می‌رود، برای کسب‌و‌کارها بهترین راه پیروز شدن، جذب خلاقان هوشمند است و فراهم آوردن محیط کاری برای آن‌ها تا شکوفا شوند. این کاری است که گوگل می‌کند. چگونگی آن را در این کتاب می‌خوانید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر