باز آفرینی دولت

کد شناسه :500444

وظیفه دولت سکان‌داری است، نه پارو زدن.

معرفی کتاب: 

 

در دوران زمامداری «بیلکلینتون»، معاون او «الگور» ماموریت یافت با تشکیل گروه تحقیق، علت روی‌گردانی مردم ایالت‌‌های متحده آمریکا را از دولت‌‌ها معلوم کند. مشاور الگور در آن کار، دیوید اوزبُرن بود که آن ماموریت را با گروهی از کاردانان و دستاندرکاران پژوهش‌‌های میدانی، در شهرستان‌‌ها و ایالت‌‌ها و حتا در دولت فدرال و سازمان‌‌های وابسته به آن آغاز کرد. او ضمن نشان دادن ناکارآمدی دولت‌‌های محلی، ایالتی و فدرال، ابتکارهای سودمندی را که مردم و مسئولان به کار بسته‌اند و این دولت‌‌ها و سازمان‌‌های وابسته را کارآمد و مقبول کرده‌اند، معرفی کرده و برشمرده است. بیلکلینتون پس از خواندن«بازآفرینی دولت» آن را به همه مقام‌‌های منتخب که شمار آن‌ها در ایالت‌‌های متحده آمریکا، ده‌‌ها و شاید صدها هزار نفر است سفارش کرده و شاید به همین سبب پرفروش‌ترین کتاب در این حوزه شده است.

 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر