خرد در کار

کد شناسه :500208

تجربه، ارزشمند است. ترکیب تجربه و جوانی موجب افزایش بهره‌وری، سودآوری و نوآوری می‌شود.

معرفی کتاب: 

در دنیایی که به جوانگرایی افتخار میکند و به ستایش ایدههای ذهنهای جوان و درخشندگی و تابناکی آن میپردازد، بسیاری از ما احساس میکنیم نامرئی هستیم، ارزش ما درک نشده است و از سوی کسانی که «اهالی دیجیتال» نامیده میشوند، مورد تهدید قرار میگیریم. اما نویسنده کتاب، چیپ کانلی که یکی از مدیران ارشد شرکت پرآوازه «ایر بی اند بی» است، اعتقاد دارد که تجربه، دوباره ارزش خود را بهدست آورده است. در دنیایی که قدرت به سمت جوانان حرکت کرده است، شرکتها دوباره ارزش فروتنی، هوشمندی عاطفی، و فرزانگی که با افزایش سن بهدست میآید را دریافتهاند. ممکن است مهارتهای دیجیتالی فقط مد باشند، یا به اندازه عمر یک وسیلهی جدید دیجیتال،مورد نیاز باشند، اما مهارتهای انسانی کارکنان میانسال یا بزرگسال هرگز منقضی نمیشوند. مهارتهایی مانند قضاوت خوب، دانش تخصصی و توانایی مشارکت و مربیگری.

این کتاب، گفتوگویی درباره پیری در محیط کار را به میان میآورد و از ما میخواهد که با سن، همانگونه رفتار کنیم که با سایر انواع تنوع درمحیط کاری، مانند: نژاد، قومیت، جنسیت و .... . در این فرایند، کانلی واژه «مسن» را از عبارت «پیر» که دارای بار منفی است جدا میکند، و ما را مشتاق میکند که با فرزانگی به عنوان بخشی از مسیرمان به سمت کمال برخورد کنیم، نه پیر شدن. اگر شما مجبور شدهاید که در میانه عمر کاری خود، مسیر حرفهای خود را تغییر دهید، و یا انتخاب میکنید که پس از سن بازنشستگی نیز به کار ادامه دهید، یا در حال دستوپنجه نرم کردن با زادههای هزاره دومی هستید که در حال گرفتن پستهای بالای شرکتها هستند، هر یک از اینها که باشید، فرزانگی در کار به شما کمک میکند تا فصل جدید زندگی کاری خود را از نو بنویسید.

 

 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر