اصول وارن بافت

کد شناسه :500207
 • عنوان کالا :
  اصول وارن بافت
 • ناشر :
 • عنوان انگليسي كتاب :
  Warren Buffetts Ground Rules
 • مولف :
 • مترجم :
 • نوبت چاپ :
  1
 • قطع :
  رقعی
 • تعداد كل صفحات :
  192
 • قيمت :
  1,900,000 ریال

        وقتی صاحب سهامی هستید، صاحب یک کسب‌وکارید.

معرفی کتاب: 

 

در سال ۱۹۵۶، هنگامی که وارن بافت ۲۵ ساله با مشارکت چهار عضو خانواده و سه دوست، شرکت سرمایهگذاری جدیدی با عنوان «شرکای بافت» را تاسیس میکرد، پیش از شروع، دیداری را در اوماها کلاب ترتیب داد تا فهرستی کوتاه از اصول بنیادین خود در زمینه سرمایهگذاری ارزشی را به ایشان تحویل دهد. وی گفت: «این اصول به منزلهی فلسفهی کارمان هستند. اگر با من همدل هستید، بیایید شروع کنیم.» همهی شرکا با آن اصول موافقت کردند و شراکت آغاز گشت.

 در طی سالهای بعد، بافت از طریق نامههایی سالیانه به شرکایش عملکرد خود را منتقل نموده و فعالیتهایش را توصیف میکرد. او از این نامهها به عنوان ابزاری آموزشی برای تقویت و گسترش مفاهیم پشتیبان اصولش، گفتوگو دربارهی انتظاراتش از عملکرد آینده، و اظهارنظر دربارهی محیط بازار استفاده مینمود. این «نامههای شراکت» نوعی وقایعنگاری از افکار، رویکردها، و تأملات بافِت بهشمار میروند.

درسهایی که از دل این گزارشها بیرون میآید، رهنمودهایی جاودانی را برای هر نوع سرمایهگذار، از مبتدی و تازهکار گرفته تا حرفهایهای خبره، ارایه میدهند. اینها تعدادی اصول و روشهای یکدست و بسیار موثر را معرفی میکنند که جلوی وسوسههای روندی و فنی فراوان در بازار امروز یا هر روز دیگری را میگیرد. نامههای مذکور دربرگیرندهی تحلیلهای پیچیدهای هستند که به مذاق حرفهایها خوش میآید، ولی ضمنا نگرش بافِت نسبت به الفبای سرمایهگذاری نیز بهشمار میروند.
این نامه
ها از ارزش فوقالعادهای برخوردار هستند زیرا ذهنیت سرمایهگذار جوان و موفقی را توصیف میکنند که در ابتدا با مبالغ بسیار کم کار میکرده است. اینها یک سلسله دلایل قابل قبول و قدرتمند را برای یک راهبرد ارزشگرای بلندمدت فراهم میکنند، که بهویژه در دوران متلاطمی همچون دوران ما کارآمد است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر